Lirikonfestovo spletnodebatno književno omizje 2017 – refleksije o liričnem avanturizmu


 Čitalnica Pri pesniški duši                                                                                                                                                           www.lirikonfest-velenje.si

 LIRIKONFESTOVO
SPLETNODEBATNO KNJIŽEVNO OMIZJE
O LIRIČNEM AVANTURIZMU

www.lirikonfest-velenje.si

Na spletnih straneh Velenjske knjižne fundacije in Čitalnice Pri pesniški duši – www.lirikonfest-velenje.si ter vzporedno na družbenem omrežju Facebook – www.facebook.com/Lirikonfest – med 25. majem in 9. junijem 2017 objavljamo refleksije spletnodebatno zastavljenega Lirikonfestovega književnega omizja o »liričnem avanturizmu« – z naslednjimi izhodišči:

POEZIJA = POTOVANJE / AVANTURIZEM = POEZIJA
Je pesnik še pustolovec?
Nevarna (ne)sorazmerja liričnega v potopisnem?
Izrazno-prevodne nemoči liričnega avanturizma?
Ali branje/prevajanje poezije drugih narodov že predstavlja neke vrste lirični avanturizem?

DEBATIRAJ / REPLICIRAJrefleksije na debatna izhodišča in replike na spletno objavljene refleksije Lirikonfestovega književnega omizja o »liričnem avanturizmu« pošljite na lirikonfest@gmail.com

 Refleksije o liričnem avanturizmu