LIRIKONFESTOVE DVAJSETINKE (0)


Velenje v čašah poezije, 17. in 18. junija 2020 
Velenjska knjižna fundacija in Čitalnica Pri pesniški duši
19.
LIRIKONFEST VELENJE
– festival liričnega in potopisnega občutja, književno srečanje z mednarodnimi gosti

Od 27. maja do 16. junija 2020 – enaindvajset dni pred 19. Lirikonfestom – vsakodnevno objavljamo na FB in spletnih straneh UVKF-Lirikonfest Velenje-Čitalnica Pri pesniški duši – www.lirikonfest-velenje.si – po eno kratko/izhodiščno refleksijo na temo letošnjega festivalnega književnega omizja* in/ali po eno izvirno ali prevedeno pesem ali odlomek potopisa ter s tem »razkrivamo« oz. predstavljamo 21 festivalno izbranih slovenskih in tujih književnih ustvarjalcev, prevajalcev, mednarodnih posrednikov idr. sodelujočih v festivalnem programu. 

REFLEKSIJE ZA 21. ST.
* Festivalni sklic:
BABILONSKI IN SLONOKOŠČENI STOLPI PESNIŠKO-POTOPISNEGA OMAMLJANJA
* Tema debatnega književnega omizja:
Prazne strani slovenske/evropske literature 21. st.:
enoinistost, prepotentnost in egoizem,
androcentrizem : ginocentrizem
ter centralizem književnega ustvarjanja

* Debatna izhodišča: 1. Ali s(m)o Slovenci (navzven in navznoter) res (še) narod poezije, knjige in jezika? – 2. Ali učenje jezika in mednarodno književno povezovanje hkrati pomenita tudi učenje in povezovanje kulture? – 3. Kje je meja med mednarodnim književnim posredovanjem in kulturno apropriacijo? – 4. Kdaj politična korektnost pomeni smrt ustvarjalnosti? – 5. Ali lahko ločimo avtorjeva politična in ideološka načela od njegovega literarnega dela? – 6. Poezija = egomanija? – 7. Narcisoidna in egocentrična narava pesnikov_ic? – 8. Ali je v poeziji oz. nasploh umetniški literaturi 21. st. vprašanje spola avtorja postalo pomembnejše oz. dominantnejše od vsebine? – 9. Motivno-tematska podobnost oz. enoinistost v poeziji in nasploh umetniški literaturi 21. st. (v preteklem in tem desetletju)? – 10. Zaznavanje nepluralnega oziroma centralističnega manifestiranja slovenskega književnega prostora v preteklem in tem desetletju 21. st. (v državno subvencioniranih založniških idr. nacionalnih literarnih programih, osrednjih literarnih revijah, antologijah idr. pregledih ter predstavitvah novejše slovenske književnosti v tujini favorizirano kroženje peščice enih in istih avtorjev in književnih prevajalcev – ali umetniško in »vseslovensko« resnično najbolj reprezentativnih)? – 11. Kako razlogi za potovanje vplivajo na končno obliko potopisa? – 12. Na kaj mora biti avtor/potopisec pozoren, da si ne »prisvoji« tuje kulture? – 13. (dodatna/stranska debatna tema) Dvom, strah in pomen poezije v času koronapandemije/na začetku tretjega desetletja 21. st.?