LIRIKONFESTOVE DVAJSETINKE (20): Andrej Pleterski


Andrej Pleterski (foto Jurij Vižintin) 

Velenje v čašah poezije, 17. in 18. junija 2020 
Velenjska knjižna fundacija in Čitalnica Pri pesniški duši
19. LIRIKONFEST VELENJE – festival liričnega in potopisnega občutja, književno srečanje z mednarodnimi gosti

Andrej Pleterski
(dvakratni dobitnik prevajalskega priznanja Lirikonov zlat (2012 in 2015) za vrhunske festivalne prevode novejše poezije za odrasle;  festivalno izbrani književni prevajalec in moderator debatnega omizja ter častni književni gost 19. Lirikonfesta Velenje (2020)).
Za Lirikonfest 2020 je mdr. v angleščino prevedel »100 verzov« festivalno izbrane pesnice Lucije Stupica Enbohm

* * *

Lucija Stupica

The Bed 

We’re standing in front of a painting.
Wrinkled bedding,
two pillows left behind,
the silhouettes of an invisible body—
the traces of everything remaining
after loving, in isolation,
after youth, in aging,
after leaving, in waiting.
We tell possible stories,
about someone sleeping alone,
about not being able to sleep,
about looking for someone else.
We attempt to enter the picture, the space,
then to withdraw and hear, feel the difference,
read the anatomy of an absent body.
Our attempts bring us to the unspeakable.
We end up in white shirts, alongside
the bed, which is still awaiting its time.

A few moments earlier:
We’re sneaking in a ring of streets,
lying parallel, less accessible,
to hide in a world belonging to ourselves only,
as always, not at all commonplace.
Yet our ways eventually lead up to the Piazza.
This is the painter I was telling you about, remember? I say
as we run down the stairs of the museum hand-in-hand,
all fired up in the fresh promise of love,
oblivious of the expiration date marked somewhere.

                                               Iz slovenščine v angleščino prevedel Andrej Pleterski

Lucija Stupica (foto HSE)

Festivalno izbrana in prevedena pesnica Lucija Stupica je na Herbersteinskih srečanjih književnikov v Velenju – od leta 2008 preimenovanih v Lirikonfest Velenje –festivalno izbrano prebirala svojo poezijo že na 3. festivalu  leta 2004. – Živeča v Stockholmu na Švedskem se v juniju zaradi prepovedi potovanj v tujino oz. še zaprtega mednarodnega letalskega prometa ne more udeležiti pesniškega branja in debatnega književnega omizja 19. Lirikonfesta Velenje (2020).

Lirikonfestovo podnebje 2020