Mednarodna književniško prevajalska rezidenca v Velenju


Mednarodna književniško-prevajalska rezidenca v Velenju (MKPRV), vzpostavljena leta 2007 v organizaciji Ustanove Velenjska knjižna fundacija (UVKF), je večletni kulturni program mednarodnega književnega sodelovanja v slovenskem prostoru, namenjen(a) ustvarjalnemu bivanju tujih in slovenskih književnikov, prevajalcev in mednarodnih posrednikov novejše umetniške literature; prednostno književnim prevajalcem slovenske literature 21. st. v druge evropske jezike; tistim, ki ustvarjajo, prevajajo, spoznavajo, interpretirajo, posredujejo, popularizirajo in promovirajo novejšo umetniško literaturo ter s slovenskim prostorom vzpostavljajo in širijo trajnejše mednarodne književniške povezave, organizirajo mednarodne izmenjave in gostovanja z udeležbo slovenskih avtorjev ipd.

Z 10- do 21-dnevnimi ustvarjalnimi/rezidenčnimi bivanji v Velenju so nagrajeni tuji ali slovenski književni prevajalci, ustvarjalci in mednarodni posredniki.

Merili za ustvarjalno bivanje tujih književnih prevajalcev sta ocena izbora prevajalčevih prevodnih del ter kakovost/reference prevajalcev/njihovih prevodov; merilo za tuje in slovenske književne ustvarjalce je vrhunska kakovost njihovih literarnih del; merilo za gostovanje mednarodnih posrednikov slovenske literature so izkazane reference njihovega večletnega mednarodnega književnega (so)delovanja/povezovanja.

Večletni glavni pokrovitelj ustvarjalnih bivanj na MKPR v Velenju je Mestna občina Velenje. V primeru neposrednega državnega financiranja ali pokroviteljstva uglednega slovenskega podjetja, organizacije ipd. so rezidenčna/ustvarjalna bivanja lahko tudi štipendirana.

Na MKPRV so med 2007 in 2019 gostovali: Marko Kravos (SI), Andrej Medved (SI), Milan Vincetič (SI), Tone Peršak (SI), Milan Dekleva (SI), Meta Kušar (SI), Mateja Bizjak Petit (SI/FR), Draga Rinkema (SI/NL), Lenka Daňhelová (CZ), Peter Kuhar (SI/CZ), Matjaž Kmecl (SI), Admiral Mahić (BA), Kristina Potočňáková (SK), Marlena Gruda (PL), Tanja Petrič (SI), Laima Masytė (LT), Feliciano Sánhez Chan (MX), Petr Mainuš (CZ), Žarko Milenić (BA), Milo Jukić (BA), Goran Gluvić (SI), Maja Vidmar (SI), Erwin Köstler (AT) ...