Mednarodni Lirikonfest Velenje (MLFV)


Lirikonfestovo podnebje :: rezervat za poezijo
pomladni festival liričnega in potopisnega občutja
(21. marec do 21. junij :: od cvetenja do zorenja češenj)

Enaindvajset let književno ustvarjalnih (2002–2022)

 Lirikonfest Velenje (MLFV) je tradicionalni celoletni literarni festival lirične umetnosti 21. st. z osrednjim programom književnega srečanja z mednarodnimi gosti v Velenju (zadnji teden v maju ali v prvi polovici junija) –, ki ga od leta 2002 (do 2007 imenovan »Herbersteinsko srečanje književnikov«) organizirata Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF) in književna asociacija Velenika v sodelovanju s slovenskimi in tujimi partnerji. Pobudnik ustanovitve (2001/2002) ter večletni programski in organizacijski vodja festivala je književnik Ivo Stropnik

Lirikonfest Velenje (»rezervat za poezijo«, »pomladni festival liričnega in potopisnega občutja«) je že dve desetletji vpet v predstavitve in popularizacijo umetniške literature 21. st., njenih ustvarjalcev, prevajalcev, mednarodnih posrednikov slovenske poezije/literature in jezika drugim narodom, organizatorjev, urednikov idr. poznavalcev slovenske, evropske in svetovne književnosti; vzpostavlja in širi mednarodna književna sodelovanja, zlasti z izvirno in prevedeno poezijo 21. st. ter s premišljevanji o spoznavni, povezovalni in kritični vlogi literature v evropski družbi in širše.   

Lirikonfestova književna omizja so zasnovana konceptualno: refleksivno, esejistično, potopisno …; z debatami na evropsko aktualne književne teme.

Lirikonfest Velenje združuje večletne književne projekte (vzpostavljene v Velenju v letih od 2002 in 2020), ki v osrednjem festivalnem programu vsakoletno v živo predstavijo (okv. simbolično) 2 x 21 evropskih idr. ustvarjalcev, prevajalcev, mednarodnih posrednikov idr. poznavalcev novejše evropske/svetovne umetniške literature.

 Celoletni program mednarodnega Lirikonfesta Velenje obsega 21 produkcij, s katerimi se (z izvirnimi in prevodnimi revijalnimi objavami v mednarodni festivalni antologiji Rp. Lirikon21, na festivalnih branjih, literarnih omizjih, rezidenčnih ustvarjalnih bivanjih idr. dogodkih) letno sreča ok. sto tujih in slovenskih književnih ustvarjalcev, prevajalcev, mednarodnih posrednikov idr. poznavalcev umetniške literature 21. st.  

 K Lirikonfestovi besedi so vabljeni uveljavljeni in uveljavljajoči se evropski književni ustvarjalci, prevajalci, strokovni interpreti, uredniki, filozofi, esteti, mednarodni literarni posredniki idr. poznavalci ter spremljevalci izvirnega in prevodnega leposlovja (zlasti poezije 21. st.; od 2017 programsko pridruženo tudi izvirnega slovenskega potopisa).

 Lirikonfestove prireditve so odprte za javnost in z literarnimi abonmaji (programskimi cikli) Požiram knjige (za odrasle in starejšo mladino), Čokolada s knjigo (za otroke in mlajšo mladino) ter Velenjska potopisna pomlad/Krilata želva pripoveduje (izbrani slovenski potopisi) vključujejo program razvijanja bralne kulture.

Lirikonfest Velenje zajema tako rekoč vse kroge, iz katerih se slovenska književnost širi med bralce: najmlajšim predstavlja mladinsko književnost; skrbi, da pridejo do glasu tudi mlajši književni ustvarjalci; predstavlja sveže stvaritve uveljavljenih slovenskih in tujih književnikov; na okroglih mizah/književnih omizjih odpira strokovne debate o aktualnih temah v slovenski in evropski književnosti idr.; vključuje lastno književnorevijalno in leposlovno knjižno produkcijo; širi bralno kulturo; nudi paleto literarnih prireditev ter izkazuje mednarodno književno sodelovanje v slovenskem prostoru ter občasno z gostovanji oz. predstavitvami v tujini.

Lirikonfest Velenje je bil med 2002 in 2022 z mednarodnimi festivalnimi sodelovanji in povezovanji, literarnimi gostovanji in branji Lirikonfestovih delegacij (festivalnih lavreatov idr. slovenskih ter tujih književnih ustvarjalcev) predstavljen v 19 evropskih državah (v nekaterih večkrat): Avstrija, Češka, Poljska, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Finska, Srbija, Rusija, Nemčija, Francija, Nizozemska, Madžarska, Litva, Albanija, Črna gora, Slovaška, Italija, Hrvaška, R. Srbska …).    

Večletna glavna pokrovitelja Lirikonfesta Velenje sta Mestna občina Velenje in Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.