Popravek v razpisnih vabilih za 23. Lirikonfest Velenje (2024)


Spoštovani!

Bliža se 8. februar … / V razpisnih vabilih za 23. Lirikonfest Velenje (2024) je za festivalni plaketi - prevajalski Lirikonov zlat 2024 in esejistični Lirikonfestov zlat 2024 - v besedilih napačno navedeno, da sta vabili k sodelovanju odprti do 8. februarja 2024; pravilno je do 21. marca 2024, kakor je navedeno v podnaslovu. Medtem ko sta razpisni vabili za festivalne nagrade »velenjica - čaša nesmrtnosti 2024« in »mednarodna Pretnarjeva nagrada 2024 (častni naslov »ambasador poezije, slovenskega jezika in književnosti«) ter kandidiranje za ustvarjalno bivanje na književniško-prevajalski rezidenci v Velenju odprti do 8. februarja 2024. Za festivalno nagrado »krilata želva 2024« pa je razpis odprt nespremenjeno do 23. aprila 2024.

Lirikonfestovo podnebje -- https://uvkf.si/sl/lirikonfestovo-podnebje
Velenjska knjižna fundacija

Šest literarnih vabil in razpisov 23. Lirikonfesta Velenje (2024)
www.lirikonfest-velenje.si

(3) Vabilo k objavi prevedene vrhunske novejše poezije za odrasle v bienalni festivalni antologiji Rp. Lirikon21 (2022–2023/2024), izdani ob 23. Lirikonfestu Velenje (2024) = kandidiranje za 18. podelitev mednarodnega prevajalskega priznanja/plakete »Lirikonov zlát« (LZ 2024) za vrhunske revijalne prevode novejše evropske poezije za odrasle

-- https://uvkf.si/file/repository/03_Vabilo_prevajalski_Lirikonov_zlat_2024_fv2_kd2.pdf --

(4) Vabilo k objavi esejev na temo Lirikonfestovega književnega omizja 2024 v bienalni festivalni antologiji Rp. Lirikon21 (2022–2023/2024), izdani ob 23. Lirikonfestu Velenje (2024) = kandidiranje za 4. podelitev bienalnega festivalnega priznanja »Lirikonfestov zlát« (LFZ 2024) za najtehtnejši esej/refleksijo na temo festivalnega književnega omizja v letu 2024

-- https://uvkf.si/file/repository/04_Vabilo_esejisticni_Lirikonfestov_zlat_2024_fv2_kd2.pdf --

(7) Razpisi in vabila v Lirikonfestovo podnebje 2024_skupaj_fv2

-- https://uvkf.si/file/repository/07_Razpisi_in_vabila_v_Lirikonfestovo_podnebje_2024_skupaj_fv2_1.pdf --