Poslanstvo


Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF) je splošnokoristna neprofitna kulturna ustanova, ki jo je leta 2001 na pobudo književnika Iva Stropnika ustanovila Mestna občina Velenje.

Poslanstvo Ustanove Velenjska knjižna fundacija (UVKF) je nudenje moralne, (so)organizacijske in strokovne podpore ohranjanju, razvoju in porastu knjižne kulture v velenjskem prostoru in širše ter spodbujanje pokroviteljstva idr. oblik podpore dejavnosti ustanove z domoznansko-raziskovalnimi, besednoumetniškimi, jezikovno-kulturnimi idr. knjižnimi vsebinami, ki imajo v Velenju avtorsko, predmetno, prireditveno, založniško-izdajateljsko, vzgojno-izobraževalno, promocijsko ali kakšno drugo (med)kulturno izhodišče oz. povezavo.

UVKF izvaja fundacijsko dejavnost na področju knjižne, književne in jezikovne kulture.

UVKF sodeluje s slovenskimi in tujimi književnimi ustvarjalci, prevajalci, združenji, festivali, revijami, založbami, knjižnicami, knjigarnami, regionalnimi in lokalnimi kulturnimi izvajalci, pokrovitelji idr.

Ustanova z uresničevanjem svojega poslanstva pospešuje:

  • prožnost pri sprejemanju in uresničevanju kakovostne politike na založniškem področju v velenjskem oz. šaleškem kulturnem prostoru ter širše;
  • doseganje in ohranjanje odličnosti knjižnozaložniške dejavnosti z umetniškimi, znanstveno-raziskovalnimi oz. strokovnopublicističnimi vsebinami v velenjskem oz. šaleškem kulturnem prostoru in širše;
  • pretok idej, informacij in povezovanje ter sodelovanje med avtorji;
  • vseslovensko in mednarodno knjižnozaložniško sodelovanje;
  • knjižnozaložniško kulturo oz. doseganje sodobne umetniške, strokovne in jezikovne pismenosti;
  • spodbuja književno, knjižno-založniško, bralno in jezikovno kulturo v velenjskem in šaleškem prostoru ter širše;
  • v velenjskem, šaleškem, 03-regijskem, slovenskem in mednarodnem prostoru javno izvaja književno-kulturno-edukativne prireditve s promocijo vrhunskega novejšega leposlovja;
  • izvaja edukativni in promocijski program z akcijami bralne kulture in knjižne obdaritve založniške produkcije ustanove.