Predstavitev


Ime ustanove: Ustanova Velenjska knjižna fundacija
Kratica: UVKF
Sedež ustanove, poslovna pisarna in uredništvo: Stari trg 26, 3323 Velenje
Tel.: 03 5870 920; 041 623 740
Faks: 0590 19 560
E-naslovi: ivo.stropnik@velenje.si; lirikonfest@gmail.com; zlpp.uvkf@gmail.com; kabinet@uvkf.si; lirikonfest@uvkf.si
Spletne strani: www.uvkf.si; www.lirikonfest-velenje.si

Kabinet UVKF uredništvo in poslovna pisarna
kabinet@uvkf.si lirikonfest@uvkf.si
T 03 5870 920 F 0590 19 560 

Glavni in odgovorni urednik
Vodja Mednarodnega Lirikonfesta Velenje  
Ivo Stropnik ivo.stropnik@velenje.si lirikonfest@gmail.com

Stična točka UVKF tajništvo in ekspedit 
lirikonfest2@gmail.com
T 03 5870 920 │ MT 031 547 983 

Kabinet mednarodne književniško-prevajalske rezidence
Čitalnica Pri pesniški duši
zlp.asociacija.uvkf@gmail.com │ MT 031 848 582

Pravno-organizacijska oblika: pravna oseba zasebnega prava
Status pravne osebe: ustanova v javnem interesu
Občina in upravna enota: Velenje
Ustanoviteljica: Mestna občina Velenje
Opr. št. ustanovitvenega akta: SV - 67/01-1 (7. 6. 2001)
Organ, pristojen za ustanovo: Ministrstvo za kulturo RS
Datum ustanovitve: 19. 6. 2001
Registrski organ: ustanova je vpisana v razvid pri MNZ RS pod št. 0302-18/05-028/19-01 (27/6-2001)

Matična št. ustanove: 1577166
Davčna št. ustanove (brez SI): 75587653
TRR/IBAN: SI56 05100-8011935842
Naziv in naslov banke: Abanka Vipa, eksp. Velenje, Kersnikova 1
BIC/SWIFT: ABANSI2X
Davčni zavezanec: ne (ustanova po 1. tč. 94. čl. ZDDV-1 in 287. čl. direktive o DDV ni identificirana za DDV)

Namen ustanove: splošnokoristen in trajen
Dejavnosti SKD: S 94.999
Reg. SKD (Ajpes): dejavnost drugih članskih organizacij (91.330)
Reg. SKIS (Ajpes): neprofitni izvajalec storitev (15000)
Datum vpisa v PRS: 29. 8. 2001 
Vrednost ustanovitvenega premoženja ustanove (z ocenjeno nepremičnino poslovnih prostorov, 2014): 50.696,86 eur

Člani prve (ustanovitvene, 2001–2006), druge in tretje uprave ustanove (2006–2010–2015):
Srečko Meh (predsednik), Drago Bahun, dr. Jože Hudales, dr. Matjaž Kmecl, dr. Franc Žerdin, dr. Milan Medved, Marko Škoberne

Zakoniti zastopnik ustanove │ pooblaščena odgovorna oseba (4/2006; 7/2015–): Ivo Stropnik, glavni in odgovorni urednik vodja Mednarodnega Lirikonfesta Velenje

Uprava ustanove 2015–2020: mag. Biljana Škarja (predsednica), članici: mag. Karmen Grabant, Terezija Jaklič

Strokovni svet ustanove 2015–2020: Drago Martinšek (predsednik), Dimitrij Amon, Andreja Ažber, Tina Felicijan, Ana Godec, Vinko Mihelak, Katarina Rošer

CGP materiali