Predstavitev


Ime ustanove: Ustanova Velenjska knjižna fundacija
Kratica: UVKF
Sedež ustanove, poslovna pisarna in uredništvo: Stari trg 26,
3323 Velenje
Tel.: 03 5870 920
E-naslovi: kabinet@uvkf.si / lirikonfest@gmail.com

Spletne strani: www.uvkf.si; www.lirikonfest-velenje.si

Glavni in odgovorni urednik,
vodja Lirikonfesta Velenje:
Ivo Stropnik / ivo.stropnik@velenje.si / lirikonfest@gmail.com
T 03 5870 920 / MT 041 623 740

Kabinet UVKF / koordinatorka-producentka programov v fundaciji
Pia Pogorelčnik / muzaget@gmail.com /
T 03 58 70 920

Stična točka UVKF / tajništvo in knjižna prodaja:
Tatjana Petelinšek / lirikonfest2@gmail.com
T 03 5870 920

Knjižni depo UVKF / Knjigolin21 (Stari trg 35):
zlpp.uvkf@gmail.com / T 03 5870 920

Pravno-organizacijska oblika: ustanova, pravna oseba zasebnega prava
Status pravne osebe: ustanova v javnem interesu
Ustanoviteljica: Mestna občina Velenje
Opr. št. ustanovitvenega akta: SV - 67/01-1 (7. 6. 2001)
Organ, pristojen za ustanovo: Ministrstvo za kulturo RS
Datum ustanovitve: 19. 6. 2001
Ustanova je vpisana v razvid pri MNZ RS
pod št. 0302-18/05-028/19-01 (27/6-2001)

Matična št. ustanove: 1577166
Davčna št. ustanove (brez SI): 75587653
TRR/IBAN: SI56 0400 1004 7520 774
Naziv in naslov banke: Nova KBM, p. Velenje, Kersnikova 1
BIC/SWIFT: KBMASI2X

Davčni zavezanec: ne (ustanova po 1. tč. 94. čl. ZDDV-1
in 287. čl. direktive o DDV ni identificirana za DDV)

Namen ustanove: splošnokoristen in trajen
Dejavnosti SKD: S 94.999
Reg. SKD (Ajpes): dejavnost drugih članskih organizacij (91.330)
Reg. SKIS (Ajpes): neprofitni izvajalec storitev (15000)

Uprava ustanove 2021–2025: mag. Karmen Grabant (predsednica), Nataša Koštomaj, mag. Biljana Škarja

Strokovni svet ustanove 2021–2025: Drago Martinšek (predsednik), Andreja Ažber, Tina Felicijan, Mateja Medved, Katarina Rošer, Špela Verdev, Tatjana Vidmar

Zakoniti zastopnik ustanove / pooblaščena odgovorna oseba: Ivo Stropnik, glavni in odgovorni urednik, vodja Lirikonfesta Velenje

Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF) je splošnokoristna neprofitna kulturna ustanova, ki jo je leta 2001 (na pobudo književnika Iva Stropnika) ustanovila Mestna občina Velenje.

Poslanstvo Ustanove Velenjska knjižna fundacija (UVKF) je nudenje moralne, (so)organizacijske in strokovne podpore besedni umetnosti, knjižni in jezikovni kulturi v velenjskem prostoru in širše ter spodbujanje pokroviteljstva idr. oblik podpore dejavnosti ustanove z domoznansko-raziskovalnimi, besednoumetniškimi, jezikovno-kulturnimi idr. knjižnimi vsebinami, ki imajo v Velenju avtorsko, predmetno, prireditveno, založniško-izdajateljsko, vzgojno-izobraževalno, promocijsko ali kakšno drugo (med)kulturno izhodišče oz. povezavo.

CGP materiali