Lirikonfestovo ulično-pročelno razstavišče v muzejsko-umetniški četrti Staro Velenje


Lirikonfestovo ulično-pročelno razstavišče (Rezervat za poezijo) v muzejsko-umetniški četrti Staro Velenje (promocija lavreatov oz. književnih nagrad in priznanj Mednarodnega Lirikonfesta Velenje 2002-2019 ... / Lirikonfestov rezervat za poezijo - širjenje branja sodobne poezije) / drobci iz zgodovine velenjskega Starega trga); Ustanova Velenjska knjižna fundacija (3. 12. 2019)