Akademija Poetična Slovenija - velenjica-čaša nesmrtnosti


Akademija Poetična Slovenija (APS) – od 2007 tradicionalna literarnoumetniška prireditev v Velenju (izhodiščno leta 2006 vzpostavljena v organizaciji Velenjske knjižne fundacije v pozdrav svetovnemu dnevu poezije, 21. marca; od 2008 v programu Lirikonfesta) s slavnostno podelitvijo vseslovenske festivalne književne nagrade velenjica - čaša nesmrtnosti (VČN) za vrhunski desetletni slovenski pesniški opus za odrasle v 21. st., ki pomembno zaznamuje novejšo slovensko umetniško literaturo, tj. slovenskemu pesniku/pesnici z izkazanima najmanj dvema izvirnima pesniškima zbirkama za odrasle, prvič knjižno objavljenima v slovenskem jeziku v zadnjih desetih letih in v tem obdobju (dodatno merilo od 2019) v tujini samostojno objavljenim najmanj enim knjižnim prevodom njegove poezije/pesniške zbirke ter v zadnjih treh letih z najmanj eno predstavitvijo v festivalni antologiji Rp. Lirikon21 oz. branjem na Lirikonfestu. Po teh izhodiščnih merilih strokovno-umetniški sosvet organizatorja (Akademija Poetična Slovenija) vsako drugo leto ob svetovnem dnevu poezije (21. marca 2019, 2021 …) širše nominira za nagrado 21 slovenskih pesnikov/pesnic, ki morajo imeti predhodno (v zadnjih treh letih oz. v letu nominacije) v festivalni antologiji Rp. Lirikon21 najmanj eno objavo v obsegu »sto vrhunskih slovenskih verzov«. Sosvet za nagrado vrednoti pri izboru nagrajenca tudi avtorjevo celovito osebnostno držo. Sosvet za nagrado izmed 21 širše nominiranih (vsako drugo leto) ožje nominira za dvoletno obdobje do štiri kandidate, izmed katerih naslednje leto (brez predhodnih nominacij) ob dnevu poezije (21. marca) razglasi lavreata. – Festivalna nagrada je bila v letih 2006/2007 in 2008 častna, med 2009 in 2011 tudi denarna (s sofinanciranjem MK RS oz. JAK RS) in od leta 2012 do 2018 častna; vseskozi je izkazana z nagradnim umetniškim bronastim kipom (stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta) in festivalno listino. Od 2013/2014 do 2018/2019 je bila nagrada pospremljena s knjižno izdajo 50 izbranih pesmi iz nagrajenčevega desetletnega pesniškega opusa v 21. st. (ob podelitvi nagrade v tekočem letu z izidom zbirke izbranih pesmi nagrajenca prejšnjega leta). – Od leta 2019 je nagrada ponovno denarna (3.000 eur). – Sosvet za nagrado med majem (2020) in marcem (2021) širše in ožje nominira kandidate za festivalno nagrado za naslednje dvoletno obdobje (2021 in 2022). – Večletni glavni pokrovitelj akademije in nagrade je Mestna občina Velenje; v programu Lirikonfesta ju sofinancira Javna agencija za knjigo R. Slovenije (2019).

Književna nagrada »velenjica - čaša nesmrtnosti« je istemu pesniku/pesnici praviloma podeljena samo enkrat (izjemoma dvakrat za vrhunske pesniške opuse v novih desetletjih). Doslej so jo za vrhunske desetletne pesniške opuse za odrasle v XXI. st. prejeli:

2006 – Andrej Medved (p. n.)
2007 – Milan Vincetič
2008 – Milan Dekleva
2009 – Vinko Möderndorfer
2010 – Boris A. Novak
2011 – Milan Jesih
2012 – Peter Kolšek
2013 – Zoran Pevec
2014 – Esad Babačić
2015 – Maja Vidmar
2016 – Peter Semolič
2017 – Tone Škrjanec
2018 
 – Iztok Osojnik
2019 –
Uroš Zupan
2020 – Lidija Dimkovska
2021 – Miklavž Komelj
2022 – Marjan Pungartnik
2023 – Meta Kušar