Velenjska potopisna pomlad


»Velenjska potopisna pomlad« (pomladni cikel izbranih potopisnih pripovedovanj) in literarna nagrada »krilata želva« za najboljši slovenski potopis (preteklega leta) sta bili leta 2017 vzpostavljeni v programu Mednarodnega Lirikonfesta Velenje in v slovenskem prostoru izkazali novost. Potopis je vse bolj priljubljena literarna zvrst, ki strokovno še ni ustrezno priznana. S ciklom izbranih potopisnih pripovedovanj in slovensko potopisno literarno nagrado želimo popularizirati potopisni žanr in prispevati k uveljavljanju slovenskih avtorjev potopisa. – Festivalna nagrada je bila izhodiščno (v letih 2017 in 2018) častna, izkazana z nagradnim bronastim umetniškim kipom (stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta) in festivalno listino. – Od leta 2019 je nagrada denarna (1.500 eur). Večletni glavni pokrovitelj nagrade v festivalnem programu Lirikonfesta je Mestna občina Velenje; v programu Lirikonfesta jo sofinancira Javna agencija za knjigo R. Slovenije (2019). V primeru neposrednega državnega financiranja nagrade ali pokroviteljstva uglednega slovenskega podjetja, organizacije ipd. je nagrada lahko denarna.

Književno nagrado »krilata želva« za najboljši slovenski potopis preteklega leta so doslej prejeli: 2017 – Agata Tomažič (Zakaj potujete v take dežele), 2018 – Dragan Potočnik (Pesem za Sinin džan) in Aleš Šteger (Na kraju zapisano 6: Solovki, Rusija), 2019 – Jakob J. Kenda (Apalaška pot), 2020  Petra Vladimirov (Evforija), 2021 – Ivo Svetina (Malabar), 2022 Irena Cerar (Potepuški okruški)