(JČV31) Vprašanje podaljšanja osnove z -j- pri sklanjanju priimkov, katerih osnova se konča na -r


 AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK

Pri priimkih, katerih večzložna osnova se konča z -r, se pri sklanjanju oziroma tvorbi izpeljank osnova podaljša z -j-. 

Primer: priimek Seher
Sklanjanje priimka Seher ob moškem imenu:
Seher
Seherja
Seherju
Seherja
(o) Seherju
(s) Seherjem

Svojilni pridevnik: Seherjev

Napačno: Sehra (rodilnik), Sehrov (svojilni pridevnik)

Podobni primeri:
Frondenhofer, Frondenhoferja (rodilnik), Frondenhoferjev (svojilni pridevnik)
Pauer, Pauerja (rodilnik), Pauerjev (svojilni pridevnik)
Sauer, Sauerja (rodilnik), Sauerjev (svojilni pridevnik)
Perger, Pergerja (rodilnik), Pergerjev (svojilni pridevnik)

Kadar pa se enozložna osnova priimka konča z -r, praviloma ni podaljšanja z -j- pri sklanjanju oziroma tvorjenju izpeljank. Primer je priimek Žar (imenovalnik), Žara (rodilnik), Žarov (svojilni pridevnik), ki se pojavlja tudi v nenaselbinskem zemljepisnem imenu Žarova cesta

Podobni primeri: Oder, Odra (rodilnik), Odrov (svojilni pridevnik) itn.

Kot zanimivost velja omeniti tudi priimek Sever, katerega večzložna osnova, ki se konča na -r, se pri sklanjanju podaljša z -j-, če je priimek ob moškem imenu.

Sklanjanje priimka Sever ob moškem imenu:
Sever
Severja
Severju
Severja
(o) Severju
(s) Severjem

Svojilni pridevnik: Severjev

Za razliko od priimka Sever pa pri pregibanju občne besede sever ni podaljšanja osnove z -j-: severa, severu, sever (neživost), o severu, s severom.

Predstavitev in naročilnica KBV

  Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com