Mednarodna Pretnarjeva nagrada


Mednarodna Pretnarjeva nagrada (MPN) je osrednja slovenska zahvala s častnim naslovom »ambasador slovenske književnosti in jezika« (ASP/KJ), podeljevana (na pobudo pesnika Iva Stropnika, mdr. študenta T. P.) od leta 2004 v partnerski organizaciji književne asociacije Velenika in Velenjske knjižne fundacije na mednarodnem književnem srečanju v Velenju oz. od 2008 na Lirikonfestu Velenje za trajnejše, večletne ali enkratne pomembne prispevke pri mednarodnem književnem povezovanju oz. uveljavljanju slovenske literature in jezika v tujini tistim zaslužnim posameznikom (izjemoma dvema ali skupini), enakovredno tujim in slovenskim državljanom, ki si po svetu v duhu dr. Toneta Pretnarja (1945–1992) svetovljansko prizadevajo za seznanjanje s slovensko literaturo, slovenskim jezikom in slovenskimi književniki. Je mednarodno priznanje tistim kulturnim posrednikom, ki izven R. Slovenije, med drugimi narodi po svetu, širijo živo zavedanje in védenje o slovenski literaturi in jeziku, oziroma z njima vzpostavljajo trajnejši mednarodni kulturni dialog, zanimanje in povezovanje (mdr. s spoznavanjem in prevajanjem novejše slovenske poezije idr. umetniške literature, spodbujanjem in organiziranjem učenja slovenščine ter prevajanja slovenske književnosti, uveljavljanjem sodobnih slovenskih književnikov med drugimi narodi idr.). Z nagrado oz. častnim naslovom mdr. izkazujemo priznanje zaslužnim informatorjem in posrednikom aktualnih vprašanj slovenistike doma in po svetu, pomembnemu delu zaslužnejših slovenskih lektorjev (na lektoratih slovenskega jezika po svetu ter učiteljev slovenščine v narodno manjšinskih, izseljenskih, migracijskih, večkulturnih, diplomatskih idr. interesnih okoljih) ter (v poslanstvu Lirikonfesta) tistim, ki mednarodno širijo vednost o novejši slovenski poeziji, njenih ustvarjalcih, prevajalcih, strokovnih interpretih ipd.  

Nagrada ni namenjena mednarodno najbolj uveljavljenim slovenskim književnikom oz. avtorjem z največjim prevedenim knjižnim opusom; ni priznanje za mednarodne dosežke v literarni in jezikoslovni vedi, leksikografiji, založništvu, knjigotrštvu ipd.; prav tako ne pretežno za prevode klasičnih/temeljnih slovenskih književnih del oz. za življenjski prevajalski opus – čemur izkazujejo pozornost druge slovenske nagrade in priznanja (Pretnarjeva nagrada nekatere izmed njih dopolnjuje le izjemoma, a v glavnem je vzajemno osmišljena in zaslužnim dobitnikom načelno izkazana kot prva tovrstna kulturna zahvala v R. Sloveniji). – Izborna merila vrednotijo vsa področja književnega oz. književniškega delovanja in ustvarjanja, s katerim je izkazano pomembno mednarodno povezovanje in uveljavljanje slovenske literature in jezika. Predlagani kandidati so lahko osebe katerega koli državljanstva na svetu (tudi osebe brez državljanstva). – Partnerska organizatorja nagrade oz. podelitve častnega ambasadorskega naslova sta Ustanova Velenjska knjižna fundacija in književna asociacija Velenika. – Festivalna nagrada je bila med 2004 in 2011 tudi denarna (s sofinanciranjem MK RS oz. JAK RS), od leta 2012 pa je častna; vseskozi je izkazana z nagradnim umetniškim bronastim kipom (stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta) in festivalno listino. Večletni glavni pokrovitelj podelitve častnega ambasadorskega naslova je Mestna občina Velenje; v programu Lirikonfesta jo sofinancira Javna agencija za knjigo R. Slovenije (2018–2019). S sprejemom Pretnarjevih nagrajencev se pridružuje Občina Tržič (domači kraj T. Pretnarja).

Tone Pretnar (1945–1992) (Slovenija)

Mednarodno Pretnarjevo nagrado oz. častni naslov ambasador slovenske poezije/književnosti in jezika so doslej prejeli ugledni mednarodni književni posredniki:

2004 – Ludwig Hartinger (Avstrija)
2005 – František Benhart (Češka)
2006 – Gančo Savov (Bolgarija)
2007 – Božena in Emil Tokarz (Poljska)
2008 – Kari Klemelä (Finska)
2009 – Matjaž Kmecl in Andrej Rozman (Slovenija)
2010 – Nadežda Starikova (Rusija)
2011 – Peter Scherber (Nemčija/Avstrija)
2012 – Evgen Bavčar (Slovenija-Francija) in Orsolya Gallos (Madžarska)
2013 – Nikollë Berishaj (Albanija)
2014 – Zdravko Kecman (Bosna in Hercegovina/Republika Srbska)
2015 – Karol Chmel (Slovaška)
2016 Zvonko Kovač (Hrvaška) 
2017 Joanna Pomorska (Poljska)
2018 – Peter Kuhar (Slovenija/Češka) in Lenka Kuhar Daňhelová (Češka)
2019 – Metka Lokar (Slovenija/Kitajska)
2020 – Miran Hladnik (Slovenija)
2021 – Aleš Šteger (Slovenija)
2022 – Matthias Göritz (Nemčija)
2023 – dr. Kozma Ahačič (Slovenija)