(JČV35) Zapis vejice pri stvarnih poimenovanjih


 AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK

Zasebna ginekološka ambulanta, Sonja Levak - Hozjan, dr. med., spec. gin. in porod.

Pri zapisu navedenega stvarnega lastnega imena se pojavlja dilema, ali mora biti osebno ime od besedne zveze pred njim ločeno z vejico. Zakaj je v navedenem primeru treba pisati vejico?

Za razumevanje rabe vejice v navedenem primeru poglejmo dva zgleda s pojasnilom rabe vejice. 

Kadar besedna zveza pred določilom, ki je lastno ime, naslovniku lastnega imena ne napoveduje samoumevno, potem osebno ime z vejico ločimo od pred njim zapisane besedne zveze.
Primer: Nekdanji župan Velenja, Srečko Meh, je povedal
(Besedna zveza ne določa jasno, na katero osebo se nanaša, saj je nekdanjih županov Velenja več, zato je treba zapisati vejico.)

Če pa besedna zveza jasno določa sledeče ime osebe, potem ni vejice.
Primer: Trenutni župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je povedal
(Ker predvidevamo, da naslovniku prebrana besedna zveza pred osebnim imenom jasno določa, na katero osebo se nanaša, je od nje ne ločimo z vejico.) 

Zapis stvarnega lastnega poimenovanja, navedenega v uvodu, je z vidika rabe vejice soroden prvemu zgledu, namreč besedna zveza zasebna ginekološka ambulanta ne določa samoumevno osebnega imena, ki sledi, zato je raba vejice upravičena. 

Podobni primeri:
Zasebna ambulanta za splošno medicino, Sergej Rus, dr. med.
Zasebna zobna ambulanta, Andreja Ambrožič, dr. dent. med.

Omenjena uradna poimenovanja se pogosto omenjajo krajše, pri čemer je smiselno opozoriti na razlike v izražanju svojine oseb ženskega in moškega spola. 

Pri izražanju svojine osebe ženskega spola se uporablja rodilniška oblika izražanja: zobna ambulanta Ambrožičeve ali zobna ambulanta Andreje Ambrožič

In še primer izražanja svojine z rodilniško obliko desnega prilastka, ko gre za žensko osebo z dvema priimkoma: ginekološka ambulanta Levak Hozjanove ali ginekološka ambulanta Sonje Levak - Hozjan (tudi ginekološka ambulanta Sonje Levak Hozjan). 

Za izražanje svojine osebe moškega spola se uporablja svojilni pridevnik, tvorjen iz priimka osebe: Rusova ambulanta za splošno medicino; če pa svojino osebe moškega spola izražamo z imenom in priimkom, uporabimo rodilniško izražanje: ambulanta za splošno medicino Sergeja Rusa.

Predstavitev in naročilnica KBV

 Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com