(JČV39) Biregionalen ali bi-regionalen, GIS podatki ali GIS-podatki, IKT znanja in veščine ali IKT-znanja in -veščine


 AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK 

Biregionalen ali bi-regionalen? 

Zakaj besede biregionalen (oziroma dvoregionalen) ne zapisujemo kot bi-regionalen? Beseda biregionalen je sestavljenka s predpono bi-; sestavljenke pišemo skupaj, torej med predpono in sledečim delom tvorjenke ne pišemo vezaja. 

Primer napačnega zapisa besede biregionalen v besedilu: 

Bi-regionalno usklajevanje znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, vključno z določitvijo prednostnih nalog in opredelitev politik sodelovanja na področju znanosti in tehnologije.

GIS podatki ali GIS-podatki? 

Pri zapisovanju tvorjenk, ki sestojijo iz kratice in polnopomenske besede, ne smemo pozabiti, da mora biti med kratico in sledečo besedo stični vezaj. 

Napačno:

V spletni brskalnik vpišemo naslov ponudnika spletnega prikaza GIS podatkov, ti pa nam le-te naredijo vidne z aplikacijo, delujočo v brskalniku.

Pravilno:

V spletni brskalnik vpišemo naslov ponudnika spletnega prikaza GIS-podatkov, ti pa nam le-te naredijo vidne z aplikacijo, delujočo v brskalniku.

Pravilno zapisani primeri: GIS-podatki, GIS-aplikacija

IKT-znanja in -veščine?

Kako pa je z zapisom besedne zveze IKT znanja in veščine?

Primer rabe omenjene besedne zveze v sobesedilu:

… vsako leto pa opravimo tudi redno preverjanje IKT znanj in veščin vseh zaposlenih ter organiziramo seminarje, katerih vsebino oblikujemo na podlagi rezultatov preverjanj. 

V primerih, ko imamo zloženke, ki sestojijo iz kratice in sledeče besede, med njima pišemo stični vezaj, npr. IKT-znanja in IKT-veščine. Če imamo niz zaporedno zapisanih zloženk z enako kratico, kratice ni treba zapisovati dvakrat, bolj smiselno se je odločiti za krajši način zapisa, torej IKT-znanja in -veščine

Pravilno:

… vsako leto pa opravimo tudi redno preverjanje IKT-znanj in -veščin vseh zaposlenih ter organiziramo seminarje, katerih vsebino oblikujemo na podlagi rezultatov preverjanj.

 Predstavitev in naročilnica

 Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com