Planeti z lastno svetlobo – 13. letnik festivalne antologije Rp. Lirikon21 (2017) – kazalo


 Planeti z lastno svetlobo – 13. letnik festivalne antologije Rp. Lirikon21 (2017, uredila Ivo Stropnik in Urška Zupančič, 472 str.) z revijalnim izborom 100 pesnikov in pesnic XXI. st. iz 21 evropskih literatur (v slovenskih prevodih 41 prevajalcev)