(JČV52) Lastnoimenske e-tvorjenke


  AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK 

E-tvorjenke so podredne zloženke, pri katerih je prva sestavina črka e, ki nastane s krnitvijo vrstnega pridevnika elektronski. Poznamo veliko skupino občnoimenskih zloženk, pri katerih je prva sestavina črka e, ki je s preostalim delom zloženke povezana s stičnim vezajem, npr. e-časopis, e-račun in e‑knjiga.

E-tvorjenke se pojavljajo tudi pri lastnoimenskih poimenovanjih, tudi v teh primerih – kot že rečeno – e pomeni elektronski. V velenjskem prostoru se pojavljajo naslednje lastnoimenske e-tvorjenke: eAliansa, e-Skovik (tudi eSkovik), eKomunikacija (tudi e-Komunikacija) …
Iz navedenih primerov sta razvidna dva načina zapisa lastnoimenskih e-tvorjenk: črka e je s preostalim delom zloženke povezana s stičnim vezajem, npr. e-Skovik, ali brez njega, to je po zgledu angleščine, npr. eAliansa.

Primeri:
Grozd informacijskih tehnologij eAliansa se je predstavil na sejmu v Dubaju.
Šaleški študentski klub izdaja spletni mesečnik e-Skovik.
Spletne strani je izdelalo velenjsko računalniško podjetje eKomunikacija. 

Zanimiv primer lastnoimenske e-tvorjenke je poimenovanje portala e-VEM (tudi e-Vem), pri omenjeni tvorjenki je e s stičnim vezajem povezan s kratico VEM (VEM je kratica portala Vse na enem mestu). Uporabljata se tudi zapisa eVEM in eVem.

Primer:
Na velenjski točki VEM lahko oddate vlogo za registracijo podjetja, ki je posredovana v sistem e-VEM.

Problematičen je zapis lastnoimenskih e-tvorjenk, ko se te pojavijo na začetku stavka ali povedi. Ali e lastnoimenske tvorjenke zapišemo z veliko začetnico? E-SkovikE-skovikEaliansa …? Črko e v lastnoimenskih e-tvorjenkah zapisujemo z malo začetnico, tudi kadar je beseda na začetku povedi ali stavka.

Primeri:
eAliansa želi postati nacionalni grozd.
e-Skovik je mesečni časopis Šaleškega študentskega kluba.
eKomunikacija je velenjsko podjetje s področja računalništva.

Drugače pa je pri zapisu občnoimenskih e-tvorjenk v položaju na začetku stavka ali povedi, v teh primerih prvo sestavino – to je črko e – zapisujemo z veliko začetnico.
Primer:
E-računi se pošiljajo po elektronski poti.

Lastnoimenske e-tvorjenke so zanimive pri poimenovanju podjetij, saj kažejo na elektronski način poslovanja ter na možnosti spletnega posredovanja izdelkov in storitev. Potencialni naročnik storitve ali izdelka morebiti želi kupovati iz naslanjača, prihraniti čas in se bo odločil za ponudnika, ki že v imenu sporoča, da storitve in izdelke posreduje elektronsko, prek spleta.

Predstavitev in naročilnica KBV

   Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com