Jubilejni 15. letnik festivalne antologije Rp. Lirikon21 (2019)


Rp. Lirikon21 (2019) – LIRIKONFESTOVIH 60 / jubilejni 15. letnik festivalne antologije / V 15. letniku festivalne antologije Lirikon21 je ob 60-letnici mesta Velenje predstavljenih (številčno simbolično) »Lirikonfestovih šestdeset« – 60 glasov slovenske in prevedene poezije, književne refleksije ter slovenskega potopisa XXI. st., obenem pa dokumentiranih 60 lavreatov v 18. letih Mednarodnega Lirikonfesta Velenje, ki so (vključno z letošnjimi/2019) prejeli festivalne književne nagrade in priznanja. – Festivalna antologija (480 str.) je v koprodukciji z regionalno VTV Velenje pospremljena tudi z istoimensko rastočo TV-antologijo (širjenje branja novejše slovenske in prevedene poezije s TV-predstavitvami oz. branji). Festivalno in TV-antologijo sta uredila Ivo Stropnik in Urška Zupančič.