Lirikonfestovo spletnodebatno književno omizje 2017 – refleksije o liričnem avanturizmu (7): Andrej Medved


 LIRIKONFESTOVO SPLETNODEBATNO KNJIŽEVNO OMIZJE 2017
 Refleksije o liričnem avanturizmu (7)
 POEZIJA = POTOVANJE / AVANTURIZEM = POEZIJA
 Izrazno-prevodne nemoči liričnega avanturizma?

ANDREJ MEDVED: LES VISITEURS DU SOIR 

Pot se začenja, potovanje je končano. Tako bi lahko zapisali o pesniški izkušnji v XX. stoletju … A je v resnici – in Wahrheit – prav tudi narobe, v narobni, hrbtni strani (te) trditve, kot Wirklichkeit – resničnost sodobne poezije: poti v pesniškem izrazu, leksiki, izrazoslovju, so … konč(a)ne, a pesniška izkušnja, kot virtualno potovanje, se šele začenja. Ali: poti v poeziji so neskončne, v izbiri in izboru, zbiru so … neskončne, ne(do)končane, a potovanje pesniške besede je končano, v vsakokratni pesniški zarezi – pesmi, čeprav/četudi je razlaga, interpretacija (te) pesmi v končni možnosti odkritja njene pesniške vsebine, v možnosti poetične vsebine … dejansko neizčrpna, neizmerjena in skrita … nikoli v resnici dosegljiva.

Podobno je s prevodom tuje poezije. Prevod je potovanje od ene možnosti prevoda, v inačicah neskončno možnih in nemožnih, nemogočih variant … prevod je, tudi če je pesem karseda preprosta, ali pa prav zato (kaj šele, če gre za metaforično, simbolno poezijo), v enem samem hipu … določena enigma, šifra in uganka, najgloblja (s)miselna in čutna in občutena skrivnost, ki jo razreši le poet. Po Schillerju: Edini pravi človek je (le) tisti, ki (se) igra. In edini pravi človek je zato le pesnik … Verjamem torej v pesniški prevod (v)rojenega poeta, ki išče možnost razrešitve v mnogih podpomenih in neskončno tanki in natančni etimologiji pesniških izrazov, v njenem miselnem in čustvenem pomenu … z mnogimi dodatnimi pomeni/smisli, v različnosti pomenk in sopomenk in silogizmov. Bistveno pri pesniškem prevodu je torej, da ohrani Ritem in Občutje – la sensation, ne glede na rimanost … če gre za rime. In to = prava avantura pesniškega – pesnikovega popotovanja … v globino možnosti in virtualne sprave … se pravi spravljenosti s seboj in z izvirnim tekstom.

Andrej Medved – Lirikonfestov lavreat – čaša nesmrtnosti 2006
za vrhunski 10-letni pesniški opus v XXI. st., Lirikonov zlat 2007

DEBATIRAJ / REPLICIRAJrefleksije na debatna izhodišča in replike na spletno objavljene refleksije Lirikonfestovega književnega omizja o »liričnem avanturizmu« pošljite na lirikonfest@gmail.com

Lirikonfestova galerija / Ksenija Mikor / 21 pogledov na lirični avanturizem (7)

Čitalnica Pri pesniški duši / www.lirikonfest-velenje.si