Lirikonfestovo spletnodebatno književno omizje 2017 – refleksije o liričnem avanturizmu (9): Peter Kuhar


 LIRIKONFESTOVO SPLETNODEBATNO KNJIŽEVNO OMIZJE 2017
 Refleksije o liričnem avanturizmu (9)
 POEZIJA = POTOVANJE / AVANTURIZEM = POEZIJA
 Ali branje/prevajanje poezije drugih narodov že predstavlja neke vrste lirični avanturizem?

PETER KUHAR: JE POEZIJA ISKANJE VEČNOSTI, VEČNOSTNEGA?

Sprašujem (se): je tudi branje in prevajanje poezije drugih narodov že neke vrste lirični avanturizem? Je? Kaj je? Pri-vede nas do korenov besed, smisla, pomena, ob-čutenja?

Lahko (ne)kaj predstavlja. Lahko (ne)koga predstavlja. Lahko ničesar in nikogar ne predstavlja. Lahko pre-stavlja – iz jezika v jezik. Iz občutenja v ob-čutenje. Iz enega sveta v drug svet, iz enega svetega v drugo sveto, iz enega jezika k drugemu jeziku. Jez-ik, to je ključ za jez razum-evanja. Lahko jez-ik-ovni ključ podre jez ne-razumevanja. Lahko je le na-ključ-je, ki ne sproži ničesar. Lahko je lirični avanturizem tudi nekaj usodnega. Lahko da ni nič posebnega. Lahko da ni začetek ničesar. Lahko se začne z branjem. Lahko da se sploh ne začne. Lahko da ni nič avanturističnega. Nič liričnega. Lahko da se branje nadaljuje s prevajanjem. Lahko da je za začetek potrebna vsaj majhna radovednost.  Do nečesa drugega, do nečesa tujega, odtujenega, tujskega.

Lahko da ciljnemu jeziku prevajanje izvirnika sploh ni kos!

Je sploh možno brati poezijo kot poezijo nekega naroda? Mar ne beremo predvsem poezije nekega avtorja? Mar je sploh relevantno, h kateremu narodu  pesnik samega sebe prišteva? Mar pesnik s svojo ustvarjalnostjo pred-stavlja pripadnost nekemu narodu? Mar ni bistvo poezije nekaj intimnega, a tudi univerzalnega? Nad-narodnega? Ne-narodnega? Ne-političnega? Narodi se najpogosteje manifestirajo kot politični dejavnik, ki ga formulirajo politični akterji, zgodovinske okoliščine in priložnosti. Pač pa je poezija nenehno iskanje nikoli zares najdenega. Je poezija večna? Je poezija iskanje večnosti, večnostnega? Nanašajočega se na večnost?

Poezija je avantura. Ima lirične in epske razsežnosti. Avantura, je, zagotovo. Je? Ni? Je! Ni!

Peter Kuhar – Lirikonfestov lavreat – Lirikonov zlat 2010
mednarodno festivalno književno priznanje za vrhunske revijalne prevode poezije XXI. st.

DEBATIRAJ / REPLICIRAJrefleksije na debatna izhodišča in replike na spletno objavljene refleksije Lirikonfestovega književnega omizja o »liričnem avanturizmu« pošljite na lirikonfest@gmail.com

Lirikonfestova galerija / Ksenija Mikor / 21 pogledov na lirični avanturizem (9)

Čitalnica Pri pesniški duši / www.lirikonfest-velenje.si