Čitalnica Pri pesniški duši


Kulturno-umetniško društvo Čitalnica Pri pesniški duši je prostovoljno samostojno nepridobitno združenje ljubiteljev umetnosti in kulture, ki spodbuja umetniško ustvarjanje na različnih področjih, skrbi za organizacijo prireditev, širi bralno kulturo v lokalnem prostoru in nudi možnost izobraževanja in izmenjave ter širjenja izkušenj in strokovnih informacij na področjih svojega delovanja.

Kontakt: zlp.asociacija.uvkf@gmail.com 

a voyage across self-iluminated planets

a voyage across self-iluminated planets

»A Voyage Across Self-illuminated Planets« – INTERNATIONAL GROWING ANTHOLOGY OF NEWER EUROPEAN POETRY – 2 x 21 XXIst CENTURY SLOVENIAN POETS IN TRANSLATION BY 39 TRANSLATORS IN 16 EUROPEAN LANGU

Preberi več