Lirikonfestovo književno omizje 2019 (spletnodebatne festivalne refleksije)


 Festivalni sklic:

DISTANCA IN MELANHOLIJA
V XXI. ST.

1) 60 % melanholije = lirika XXI. stoletja? 

2) Ali je melanholija (še) stalnica v novejši poeziji? 

3) Kakšno distanco ima današnji pesnik/pesnica do lastnega ustvarjanja? 

4) Kako pesnik ohrani distanco pri svojem ustvarjanju, da ne zaide v lastno ponavljanje, palimpsestnost, oz. da ne zdrsne v neizvirnost, posnemanje tujega? 

5) Kakšna je distanca današnjega slovenskega pesnika do pesniških stvaritev drugih slovenskih avtorjev oz. do »polpreteklih« pesnikov in kakšna do sodobnih tujih avtorjev? 

6) Melanholija kot inspirativni impulz, avtopoetika in koncept pesnika ali potopisca? 

7) Ali pisanje o mračnih in travmatičnih temah predstavlja večjo umetniško vrednost? 

8) Relevantnost dokumentarnega in literarnega potopisa v XXI. stoletju? 

9) Kako potopisec ohrani distanco do svojega dela, da ne preide v avtobiografijo? 

10) Kakšno distanco mora vzpostaviti književni prevajalec do svojega prevoda, še posebej če je tudi sam ustvarjalec? 

11) Distanca prevajalca do umetne inteligence – pomen in vloga knjižnega prevajalca v času razvoja strojnega prevajanja? 

12) Ali smo bolj zadržani do vzhodnoevropske poezije kot do zahodne? 

13) Kakšno distanco do jezika ima avtor, ki ne ustvarja v svojem maternem jeziku? 

14) Distanca mednarodnega posrednika do jezika in literature, ki ju posreduje iz enega kulturnega prostora v drugega? 

15) Prepletenost melanholije in domotožja kot izhodišče za mednarodno literarno/jezikovno posredovanje? 

16) Ali nam slutnja nudi možnost za distanco? 

17) Kaj je nasprotje »literarne melanholije«? 

18) Ali je razvoj tehnologije (internet, družbena omrežja) z možnostjo takojšnjih objav, ki jih prej nihče ne pregleda, zavrl (samo)kritični ustvarjalni razvoj avtorja? 

19) Melanholija v XXI. stoletju = upor proti splošnim družbeno-civilizacijskim pričakovanjem? (L. F. Földényi: Hvalnica Melanholiji)  

20) Kako je izraženo nasprotje »literarne distance«? 

21) Distanca književnega ustvarjalca/mednarodnega književnega/jezikovnega posrednika do »populistične« »ideje o Evropi«? (ob manifestu evropskih intelektualcev »Evropa razpada pred našimi očmi«, 2019)